ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร


  หน้าแรก     ความเป็นมาของศูนย์ฯ 

ความเป็นมาของศูนย์ฯ
ความเป็นมาของศูนย์ฯ  

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมให้คนพิการ  สนับสนุนการเรียนการสอน  การจัดสื่อ  สิ่งอำนวยความสะดวก  การให้บริการและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง  การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา  ในระยะแรกเริ่ม  อธิบดีกรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร  และให้สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ในโรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร ถนนตาดแคน  ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2543 - สิงหาคม พ.ศ. 2546)

12 สิงหาคม 2546 ย้ายที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว  ไปตั้งอยู่ภายในสำนักงานการประถมศึกษา  อำเภอเมืองมุกดาหาร เลขที่ 22/1 ถนนมุกดาหารดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

           29 มิถุนายน 2550 ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปตั้งอยู่  เลขที่ 244  หมู่ 5 บ้านหนองแอก  ถนนชยางกูร      ตำบลบางทรายใหญ่  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  โดยมีนางสาววัชราภรณ์  ผิวขำ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จนถึงปัจจุบัน

 
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.13.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 537,494

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035  Fax : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.