ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร


  หน้าแรก     บกพร่องทางการได้ยิน 

บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางการได้ยิน  

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง  การที่บุคคลสูญเสียการได้ยินโดยสิ้นเชิงหรือที่เราเรียกว่า หูหนวก และบุคคลที่สามารถได้ยินบ้างแต่ไม่เท่าคนปกติทั่วไป ซึ่งเราเรียกว่า หูตึง และไม่เข้าใจในภาษาพูดจนไม่สามารถสื่อความหมายกับคนอื่นได้ แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ

              §   เป็นแต่กำเนิด ซึ่งจะทำให้พูดไม่ได้ หรือมีเปอร์เซ็นต์ที่จะพูดได้น้อยมาก
            
  §   เป็นภายหลัง สามารถพูดได้ แต่ไม่ดี

          เด็กหูหนวก  หมายถึง  คนที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูล ผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง โดยทั่วไปหากตรวจวัดการได้ยินจะสูญเสียการได้ยินประมาณ 90 เดซิเบลขึ้นไป

          เด็กหูตึง  หมายถึง  คนที่มีการได้ยินเหลืออยู่พอเพียงที่จะรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง  และหากตรวจวัดการได้ยินจะพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบล ลงมาจนถึง 26 เดซิเบล
 

                       ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

              ©  การพูด  จะมีปัญหาทางการพูดโดยอาจพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้
              ©  ภาษา   จะมีปัญหาเกี่ยวกับภาษา  ได้แก่   มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในวงจำกัด  เรียงคำเป็นประโยคที่ผิดหลักภาษา
           ©  ความสามารถทางสติปัญญา จากการวิจัยพบว่า เด็กมีความสามารถทางสติปัญญาในหลายๆระดับคล้ายเด็กปกติ
           ©  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กจำนวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเด็กปกติอันเนื่องมาจากปัญหาทางภาษาและทักษะท่าทางภาษาจำกัด
           ©  การปรับตัว เด็กมีปัญหาในการปรับตัวซึ่งเป็นผลมาจากการสื่อสาร

 

สาเหตุ

 • ขณะตั้งครรภ์
  • กรรมพันธุ์
  • การติดเชื้อของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ เช่น หักเยอรมัน กามโรค คางทูม
  • พิษจากยาหรืออาหารบางประเภทที่มารดาได้รับขณะมีครรภ์
  • โรคขาดธาตุอาหารของมารดาขณะมีครรภ์
  • เลือดแม่กับลูกไม่เข้ากัน
  • อุบัติเหตุของมารดาขณะตั้งครรภ์ เช่น หกล้ม กระทบกระแทกขณะคลอด
 • ความผิดปกติของการคลอด เช่น คลออดยาก คลอดก่อนกำหนด ท่าคลอดของเด็กผิดปกติ
 • หลังคลอด
  • การแพ้พิษยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาควินิน ยาแก้หวัด ฯลฯ
  • การติดเชื้อ เช่น การเป็นหูน้ำหนวก ฯลฯ
  • ความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในหู เช่น มีเนื้องอกในหู
  • หูได้รับเสียงดังติดต่อกันเวลานาน
  • อุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนบริเวณหูหรือประสาทหู

การป้องกัน

 • หญิงมีครรภ์ควรปฏิบัติดังนี้
  • ฝากครรภ์กับแพทย์และรับการตรวจเป็นระยะ ๆ
  • รักษาสุขภาพ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • ห้ามซื้อยากิน - ฉีด ใช้เองเป็นอันขาด ต้องรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน
  • หลีกเลี่ยงการฉายแสงเอกซ์เรย์และระวังการใช้ยาปฏิชีวนะ
 • หญิงทุกคนควรฉีดวัคซีนป้องกันหักเยอรมัน เพื่อจะได้ไม่เป็นโรคนี้ขณะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กประสาทหูพิการแต่กำเนิด
 • หญิง - ชาย ควรตรวจเลือดก่อนแต่งงาน
 • พบความผิดปกติในการได้ยินของบุตรหลานหรือตนเอง ควรปรึกษาแพทย์ทันที
 • เด็กแรกเกิดควรได้รับภูมิคุ้มกันตามกำหนด
 • อย่าให้หูได้รับเสียงดังมากเกินไป และเป็นเวลานาน
 • ระวังเด็กจากโรคไวรัสบางชนิด เช่น
 
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.13.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 537,502

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035  Fax : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.