ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร


  หน้าแรก     บกพร่องทางสติปัญญา 

บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางสติปัญญา  

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(Montal Retarelation) หมายถึง  บุคคลที่มีภาวะจำกัดในการปฏิบัติงานและแสดงลักษณะความสามารถทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ()ปรากฏร่วมกับมีความจำกัดทางทักษะด้านการปรับตัวอย่างน้อย 2 ทักษะหรือมากกว่า ทั้งนี้ต้องมีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดขึ้นก่อนอายุ 18 ปี

ลักษณะของบุคคลปัญญาอ่อน

 • ระดับเชาว์ปัญญาต่ำกว่าวัย
 • พัฒนาการล่าช้าทุกด้าน
 • มีความสามารถในการเรียนรู้น้อย ทำให้มีความลำบากในการดำเนินชีวิต และการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับปัญญาอ่อนแบ่งตามระดับเชาวน์ปัญญา

         ปัญญาอ่อนขนาดหนักมาก มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่า 20 เป็นพวกที่ไม่สามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆได้เลย ต้องการเฉพาะการดูแลรักษาพยาบาลเท่านั้น
.
        
         ปัญญาอ่อนขนาดหนัก มีระดับเชาวน์ปัญญา 20 - 34 ไม่สามารถเรียนได้ต้องการเฉพาะการฝึกหัด การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันเบื้องต้นง่ายๆ
.
       
          ปัญญาอ่อนขนาดปานกลาง
หรือพอฝึกได้ มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่า 35- 49 เด็กพวกนี้พอจะฝึกอบรมและเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นง่ายๆได้ เช่นการเรียนเลขเบื้องต้น อ่าน และเขียนคำง่ายๆได้บ้างและสามารถฝึกอาชีพหรือทำงานง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ความละเอียดละออได้ เด็กพวกนี้ต้องเรียนและฝึกอบรมในโปรแกรมการศึกษาพิเศษในชั้นเรียนพิเศษหรือโรงเรียนศึกษาพิเศษ

.
        ปัญญาอ่อนขนาดน้อย  พอเรียนได้ มีระดับเชาวน์ปัญญา 50 - 70 เด็กพวกนี้พอเรียนได้ในระดับประถมศึกษา ได้ในชั้นเรียนพิเศษ ใช้หลักสูตรตามหลักการศึกษาพิเศษ สามารถฝึกอาชีพและงานง่ายๆได้

เด็กกลุ่มอาการดาวน์ (Children with Down Syndrome)

            สาเหตุ  การเกิดอาการดาวน์ส่วนมากเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม คู่ที่ 21 ปกติโครโมโซมจะจับคู่กันขณะปฏิสนธิเซลส์ของมนุษย์ประกอบด้วยโครโมโซม 23 คู่ ทุกคู่จับคู่กันได้หมดยกเว้นคู่ที่ 21 ซึ่งแทนที่จะมี 2 ส่วน กลายเป็น 3 ส่วน ทำให้มีโครโมโซมทั้งหมด 47 ตัว แทนทีจะเป็น 46 ตัวเหมือนปกติตัวที่งอกเพิ่มนี้ทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อน

สาเหตุ

 • กรรมพันธุ์ โดยมีความผิดปกติของพันธุ์กรรมซึ่งทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อน ร่วมกับความพิการทางร่างกาย
 • สิ่งแวดล้อม ที่ทำให้สมองหยุดชะงักการเจริญเติบโต

การป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงภาวะต่างๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญญาอ่อน
 • คู่สมรสควรตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาและรักษาโรคที่เป็นสาเหตุปัญญาอ่อน เช่น โรคซิฟิลิส โรคขาดสารอาหาร โรคโลหิตจาง โรคเรื้อรังต่างๆ กลุ่มเลือดผิดปกติทางพันธุกรรม
 • ควรมีการวางแผนครอบครัวไม่ให้มีลูกถี่เกินไป
 • ถ้ามีประวัติปัญญาอ่อนในครอบครัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนมีบุตร

ลักษณะของเด็กปัญญาอ่อนที่พึงสังเกตง่าย ๆ คือ

 • การเจริญเติบโตล่าช้า เช่น ชันคอ คว่ำคลาน ยืน เดิน พูดช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน
 • 3 - 4 เดือนแล้วยังไม่สนใจสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่จ้องหน้าแม่ ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้ ไม่คว้าจับสิ่งของ
 • 2 ขวบแล้วยังไม่พูดจนคำเดียว และไม่แสดงอาการโต้ตอบและรับรู้
 • 3 ขวบแล้วยังวาดวงกลมไม่ได้
 • 5 -6 ขวบแล้ว ยังแต่งตัวเองไม่ได้
 • 7 ขวบยังไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กในวัยเดียวกันได้

**ถ้าสงสัยว่าบุตรหลานของท่านเป็นปัญญาอ่อน ควรปรึกษาแพทย์**

เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

        1. สอนโดยเน้นให้เด็กท่องจำคำหรือข้อความ โดยให้เด็กพูดอกเสียงให้ชัดเจน
        2. สอนโดยเน้นการจำแนกส่วนต่างๆพร้อมบอกชื่อและวาดภาพประกอบ
        3. เนื้อหาที่จะให้เด็กเรียนควรเป็นสิ่งที่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก
        4. ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้จับต้องและสัมผัสในสิ่งที่ให้เด็กเรียน
        5. หมั่นทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วบ่อยๆเพื่อให้เด็กจำได้
        6. ควรมีภาพประกอบในการอธิบายเนื้อหาบางอย่างให้เด็กเข้าใจ
        7. ควรให้แรงเสริมแก่เด็กอย่างสม่ำเสมอ

 
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.13.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 537,493

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035  Fax : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.