ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร


  หน้าแรก     บกพร่องทางการเรียนรู้ 

บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการเรียนรู้  

 • ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
 • มีพฤติกรรมเหมือนถูกควบคุมโดยสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอก
 • ไม่สนใจสิ่งรอบตัว ไม่อยู่นิ่ง
 

บกพร่องทางการฟังและการพูด

 • มีพัฒนาการทางการพูดล่าช้า
 • จำแนกเสียงพูดไม่ได้
 • ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ทางภาษา
 • ใช้อวัยวะในการพูดไม่ถูกต้องทำให้พูดไม่ชัด
 • รู้คำศัพท์น้อย
 • รู้ว่าจะพูดอะไร แต่พูดออกเป็นคำพูดไม่ได้
 • ไม่เข้าใจคำพูดของผู้อื่น
 • พูดไม่เป็นประโยค พูดแล้วคนอื่นฟังไม่รู้เรื่อง
 • ใช้คำศัพท์ไม่ตรงกับความหมายที่จะพูด
 • พูดไม่ถูกหลักภาษา ไม่เข้าใจโครงสร้างทางภาษา

เกณฑ์การตัดสินว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

หลักฐานที่ใช้ประกอบ

 •  การทดสอบทางสติปัญญา

 •  การทดสอบเกี่ยวกับขบวนการเบื้องต้นทางจิตวิทยา

 •  การทดสอบเกี่ยวกับการรับรู้

 •  การสังเกตอย่างเป็นระบบ

 •  การทำงานของนักเรียน

 •  ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 •  หลักฐานเกี่ยวกับความบกพร่องทางร่างกาย

เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

     1. ให้โอกาสเด็กได้มีบทบาทในการวางแผนการเรียน
     2. ใช้เทคนิคการเสริมแรง
     3. อธิบายให้เด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่ดี ที่ควรแสดงออก พฤติกรรมใดที่ไม่ดีไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม เด็กไม่ควรแสดงออก ครูและเพื่อนๆไม่ชอบ
     4. ครูควรนำเทคนิคในการปรับพฤติกรรมาใช้อย่างเป็นระบบ
     5. ครูควรขอคำแนะนำและปรึกษาหารือกับผู้ปกครอง หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.13.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 537,458

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035  Fax : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.