ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบการบริหารงาน
วีดีโอการจัดการียนการสอน
Download เอกสาร
ผลงานสถานศึกษา
เผยแพร่งานวิจัย
SAR สถานศึกษา

  หน้าแรก     กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ  


นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการ


นางสาวเพ็ญนภา พนมแก
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร


นายธนวัฒน์ ปากหวาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


นายธนวัฒน์ ปากหวาน
งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ,งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม,งานส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิก


นายสุริยา ไชยเชษฐ
งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว,งานวัดผลประเมินผล


นางสาววิจิตรา ศิริ
งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม,งานประกันคุณภาพการศึกษา,งานพัฒนาและอบรมผู้ดูแลคนพิการ


นางสาวอรวี หล้าสุพรม
งานทะเบียนนักเรียน,งานให้คำปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ,งานประกันคุณภาพการศึกษา


นายนรากร ไกยะฝ่าย
งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้


นางสาวมยุรา อนุญาหงษ์
งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา


นางสาววราภรณ์ บัวศรี
งานให้คำปรึกษา แนะแนว ส่งต่อ, งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล


นางสาวรัตติยากร จันปุ่ม
งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกล็ดความรู้ ประเภทความพิการ
ผู้ใหญ่ใจดี
ติดต่อเรา
ปฏิทิน
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 เมษายน 2564
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 100.25.42.117
คุณเข้าชมลำดับที่ 593,006

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จดข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม
 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035   Fax : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.