ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบการบริหารงาน
วีดีโอการจัดการียนการสอน
Download เอกสาร
ผลงานสถานศึกษา
เผยแพร่งานวิจัย
SAR สถานศึกษา

  หน้าแรก     กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  


นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการ


นางสาวเพ็ญนภา พนมแก
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร


นางสาวพนอ มณีสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ


นางสาวพนอ มณีสุข
งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ,งานแผนงานและงบประมาณ,งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ,งานนิเทศ ติดตาม ประเมิณผล


นายสุริยา ไชยเชษฐ์
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ


นางสาวรุ่งนภา คันทะลา
งานการเงิน


นางสาวสัชญา คำไชยเทพ
งานบัญชี


นางศรวณีย์ สุพรรณ
งานการเงิน


นางสาวปริณดา ทิพมณี
งานพัสดุและสินทรัพย์


นางสาววิภารัตน์ คนแคล้ว
งานบัญชี


นางสาวภริกา ผ่องแผ้ว
งานควบคุมภายใน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกล็ดความรู้ ประเภทความพิการ
ผู้ใหญ่ใจดี
ติดต่อเรา
ปฏิทิน
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 เมษายน 2564
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 100.25.42.117
คุณเข้าชมลำดับที่ 593,042

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จดข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม
 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035   Fax : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.