ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบการบริหารงาน
วีดีโอการจัดการียนการสอน
Download เอกสาร
ผลงานสถานศึกษา
เผยแพร่งานวิจัย
SAR สถานศึกษา

  หน้าแรก     กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป  


นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการ


นางสาวเพ็ญนภา พนมแก
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร


นางสาวภริกา ผ่องแผ้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวภริกา ผ่องแผ้ว
งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ,งานธุรการและสารบรรณ,งานนิเทศ ติดตาม


นางสาวผุสดี ทับธานี
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่,รักษาความปลอดภัย


นายทนงศักดิ์ ส่วนบุญ
งานยานพาหนะ,งานกิจกรรมนักเรียน


นางสาวสุนิสา เขียวพรม
งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย และวิเทศสัมพันธ์,งานอนามัยและโภชนาการ


นายธวัชชัย ติยะโคตร
งานอาคารสถานที่,งานรักษาความปลอดภัย


นางสาววราภรณ์ บัวศรี
งานอนามัยและโภชนาการ


นายกิทิศักดิ์ แสนโคตร
งานโสตทัศนูปกรณ์,งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่


นางสาวธัญชนก บุดดี
งานระดุมทุนและทรัพยากร


นางสาวนนทรี พิมพ์ปัดชา
งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย และวิเทศสัมพันธ์,งานอนามัยและโภชนาการ


นางสาวสุดารัตน์ ศรีประสงค์
งานธุรการและสารบรรณ


นายธีระเชษฐ แก้วเสถียร
งานอาคารสถานที่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกล็ดความรู้ ประเภทความพิการ
ผู้ใหญ่ใจดี
ติดต่อเรา
ปฏิทิน
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 เมษายน 2564
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.25.42.117
คุณเข้าชมลำดับที่ 592,985

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จดข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม
 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035   Fax : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.