ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ทำเนียบการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วีดีโอการจัดการียนการสอน
เผยแพร่งานวิจัย
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
รายงานงบทดลอง
SAR สถานศึกษา
งานคูปองการศึกษา
ลงนามถวายพระพร
กิจกรรม


  หน้าแรก     กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  


นางสาววิภารัตน์ คนแคล้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ, หัวหน้างานแผนงานปฏิบัติการและสารสนเทศ


นางสาวภริกา ผ่องแผ้ว
หัวหน้างานควบคุมภายใน


นางสาวสุภาวิดา คำพิลา
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


นายกานต์กิจจ์ ธาริตไชยนันท์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ


นางศรวณีย์ สุพรรณ
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาววราภรณ์ บัวศรี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์


นายณัฐกิตต์ ปริมาณ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ


นางสาวนนทรี พิมพ์ปัดชา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกล็ดความรู้ ประเภทความพิการ
หลักสูตรสถานศึกษา
ผู้ใหญ่ใจดี
ถาม - ตอบ
จดข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.169.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 804,214

ความคิดเห็น
เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
แบบการนำเสนอผลงานสถาน​ศึก​ษา​ที่มีวิธีปฎิบัติ​ที่​เป็น​เลิศ​ (Best​ Practices)​ ด้าน​การ​บริหาร​และก
 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
Tel : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.