ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ทำเนียบการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วีดีโอการจัดการียนการสอน
เผยแพร่งานวิจัย
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
รายงานงบทดลอง
SAR สถานศึกษา
งานคูปองการศึกษา
ลงนามถวายพระพร
กิจกรรม


  หน้าแรก     กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป  


นางสาวภริกา ผ่องแผ้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป, หัวหน้างานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ


นายทนงศักดิ์ ส่วนบุญ
หัวหน้างานยานพาหนะ


นางสาวสุนิสา เขียวพรม
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย และวิเทศสัมพันธ์


นางสาววราภรณ์ บัวศรี
หัวหน้างานอนามัย


นายกิทิศักดิ์ แสนโคตร
หัวหน้างานโสตทัศนุปกรณ์


นายธวัชชัย ติยะโคตร
หัวหน้างานอาคารสถานที่


นางสาวธัญชนก บุดดี
หัวหน้างานระดมทุนและทรัพยากร


นางสาวนนทรี พิมพ์ปัดชา
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวสุดารัตน์ ศรีประสงค์
เจ้าหน้าที่งานธุรการและสารบรรณ


นายบดินทร์ ใจคง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่


นายศราวุฒิ วังทะพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่


นายอดิศักดิ์ ไกยะฝ่าย
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกล็ดความรู้ ประเภทความพิการ
หลักสูตรสถานศึกษา
ผู้ใหญ่ใจดี
ถาม - ตอบ
จดข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.169.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 804,256

ความคิดเห็น
เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
แบบการนำเสนอผลงานสถาน​ศึก​ษา​ที่มีวิธีปฎิบัติ​ที่​เป็น​เลิศ​ (Best​ Practices)​ ด้าน​การ​บริหาร​และก
 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
Tel : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.