ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ทำเนียบการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วีดีโอการจัดการียนการสอน
เผยแพร่งานวิจัย
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
รายงานงบทดลอง
SAR สถานศึกษา
งานคูปองการศึกษา
ลงนามถวายพระพร
กิจกรรม  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมการตักบาตรเงินเหรียญ ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ และกิจกรรมการทำสมาธิ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสระพังทอง
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัด เนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดสระพังทอง บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องในวันงดสุราแห่งชาติ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และจัดกิจกรรมอีก 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ด้วยความรักความปรารถนาดีและให้ครูได้มีจิตสำนึกยึดมั่นในอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักในการปฏิบัติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายคุณธรรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสามารนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำชาติ ปี พ.ศ.2565
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ภายในศูนย์ฯขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล
กิจกรรมนำเสนอผลงานการดำเนินงานระดับห้องเรียน หน่วยบริการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ตลาดนัดคุณธรรม"
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามโครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา และกิจกรรมสุขอนามัยเด็กพิการ ปีการศึกษา 2564
จัดอบรมตามโครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา กิจกรรมตักบาตรหยอดเหรียญ กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี กิจกรรมเวียนเทียน 

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกล็ดความรู้ ประเภทความพิการ
หลักสูตรสถานศึกษา
ผู้ใหญ่ใจดี
ถาม - ตอบ
จดข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.169.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 804,278

ความคิดเห็น
เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
แบบการนำเสนอผลงานสถาน​ศึก​ษา​ที่มีวิธีปฎิบัติ​ที่​เป็น​เลิศ​ (Best​ Practices)​ ด้าน​การ​บริหาร​และก
 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
Tel : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.