ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ทำเนียบการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วีดีโอการจัดการียนการสอน
เผยแพร่งานวิจัย
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
รายงานงบทดลอง
SAR สถานศึกษา
งานคูปองการศึกษา
ลงนามถวายพระพร
กิจกรรม


  หน้าแรก     จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์  
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการเปิดอ่าน
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2เปิดอ่าน
     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเปิดอ่าน
     กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารเปิดอ่าน
     กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสืบสานวัฒธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง)เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2563เปิดอ่าน
     ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูเปิดอ่าน
     ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 5663เปิดอ่าน
     ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2563เปิดอ่าน
     ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงและภัยพิบัติในสถานศึกษาเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกตันไม้เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563เปิดอ่าน
     ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันมาฆบูชาเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2563เปิดอ่าน
     ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดอ่าน
     ร่วมกิจกรรมของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"เปิดอ่าน
     งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคมเปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2561เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     งานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหารเปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ( 2)เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (1)เปิดอ่าน
     การจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหารเปิดอ่าน
     เข้าร่วมการดำเนินงานประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินเปิดอ่าน
     พิธีทำบุญตักบาตรบ้านพักครูหลังใหม่เปิดอ่าน
     ข่าวกิจกรรมวันลอยกระทงเปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560เปิดอ่าน
     ดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560เปิดอ่าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกล็ดความรู้ ประเภทความพิการ
หลักสูตรสถานศึกษา
ผู้ใหญ่ใจดี
บริการประชาชน
จดข่าวประชาสัมพันธ์
ถาม - ตอบ
ปฏิทิน
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
ผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.111.47
คุณเข้าชมลำดับที่ 966,484

ความคิดเห็น
เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
แบบการนำเสนอผลงานสถาน​ศึก​ษา​ที่มีวิธีปฎิบัติ​ที่​เป็น​เลิศ​ (Best​ Practices)​ ด้าน​การ​บริหาร​และก
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
Tel : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.