ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบการบริหารงาน
วีดีโอการจัดการียนการสอน
Download เอกสาร
ผลงานสถานศึกษา
เผยแพร่งานวิจัย
SAR สถานศึกษา

  หน้าแรก     จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์  
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2เปิดอ่าน
     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเปิดอ่าน
     กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารเปิดอ่าน
     กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสืบสานวัฒธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง)เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2563เปิดอ่าน
     ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูเปิดอ่าน
     ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 5663เปิดอ่าน
     ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2563เปิดอ่าน
     ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงและภัยพิบัติในสถานศึกษาเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกตันไม้เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563เปิดอ่าน
     ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันมาฆบูชาเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2563เปิดอ่าน
     ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดอ่าน
     ร่วมกิจกรรมของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"เปิดอ่าน
     งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคมเปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2561เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     งานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหารเปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ( 2)เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (1)เปิดอ่าน
     การจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหารเปิดอ่าน
     เข้าร่วมการดำเนินงานประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินเปิดอ่าน
     พิธีทำบุญตักบาตรบ้านพักครูหลังใหม่เปิดอ่าน
     ข่าวกิจกรรมวันลอยกระทงเปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560เปิดอ่าน
     ดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560เปิดอ่าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกล็ดความรู้ ประเภทความพิการ
ผู้ใหญ่ใจดี
ติดต่อเรา
ปฏิทิน
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 เมษายน 2564
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.25.42.117
คุณเข้าชมลำดับที่ 592,974

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จดข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม
 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035   Fax : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.