ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ทำเนียบการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วีดีโอการจัดการียนการสอน
เผยแพร่งานวิจัย
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
รายงานงบทดลอง
SAR สถานศึกษา
งานคูปองการศึกษา
ลงนามถวายพระพร
กิจกรรม


  หน้าแรก     วิจัย 
วิจัย
วิจัย  
     การบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารเปิดอ่าน
     การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มโดยการมีส่วนร่วม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารเปิดอ่าน
     รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้รูปแบบผสมผสานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารเปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้รูปแบบการบริหาร MUK Model ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารเปิดอ่าน
     บทคัดย่อวิจัย ปีการศึกษา2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารเปิดอ่าน
     ผลการใช้เกมโดมิโน่พาเพลินผ่านเรื่องราวทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติกที่ส่งผลต่อการเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มเปิดอ่าน
     ผลการใช้ชุดฝึกการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา เรื่องการเลียนแบบการลากเส้นเปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านคำ โดยใช้บัตรภาพที่ส่งผลต่อทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา เรื่องคำและประโยค สำหรับบุคคลออทิสติก (กรณีศึกษา) เด็กหญิงเพ็ดมะณี ซาสี (นามสมมุติ)เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยพยุงเดินในการฝึกเดินที่มีต่อความสามารถในการเดิน ของบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวเปิดอ่าน
     ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทักษะทางสังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารเปิดอ่าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกล็ดความรู้ ประเภทความพิการ
หลักสูตรสถานศึกษา
ผู้ใหญ่ใจดี
ถาม - ตอบ
จดข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.169.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 803,532

ความคิดเห็น
เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
แบบการนำเสนอผลงานสถาน​ศึก​ษา​ที่มีวิธีปฎิบัติ​ที่​เป็น​เลิศ​ (Best​ Practices)​ ด้าน​การ​บริหาร​และก
 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
Tel : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.